Posjeta MUP-u TK-a

16.10.2015 11:25

Danas (16.10.2015) je načelnik Sektora krim. policije MUP-a TK-a Vlado Kovačević sa saradnicima, u radnu posjetu primio predstavnike radne grupe „Pravda za svako dijete“ Grada Banja Luka (MUP RS-a, Tužilaštva RS-a, Suda RS-a i gradske uprave Banje Luke), u sklopu projekta Biroa za ljudska prava Tuzla i UNICEF-a BiH.

Obzirom da u radu radne grupe Grada Tuzle učestvuje predstavnik Odjeljenja za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici MUP-a TK-a, i da su rezultati koje je postiglo ovo Odjeljenje u borbi protiv maloljetničkog prestupništva izuzetno dobri, te da su razvijene dobre prakse u provedbi Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva radne grupe Grada Tuzle, planirana posjeta ima za cilj razmjenu pozitivnih iskustava u realizaciji pomenutog plana, kako bi se ista mogla primijeniti u radu radne grupe Grada Banje Luke.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba