Informacija o stanju sigurnosti MUP-a TK-a za 2015. godinu

21.06.2016 15:38

Na sjednici Vlade TK-a održanoj dana 17.05.2016. godine i Skupštine TK-a održanoj dana 06.06.2016. godine, prihvaćena je Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu koju možete preuzeti ovdje.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba