Radno-konsultativni sastanak sa načelnicima Odjeljenja za administraciju

16.10.2017 13:23

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas (16.10.2017.godine) je održan radno-konsultativni sastanak ministra unutrašnjih poslova Huseina Topčagića i pomoćnika ministra za upravno-pravne i kadrovske poslove Edine Garčević sa načelnicima Odjeljenja za upravno-pravne poslove i Odjeljenja za administraciju iz općina Tuzlanskog kantona koji su u sastavu Sektora za upravno-pravne i kadrovske poslove MUP TK-a.

Povod ovog sastanka je Zaključak Vlade TK-a od 25.07.2017.godine koji se odnosi na sprečavanje zloupotreba u postupku osiguranja, tehničkih pregleda i registracije motornih vozila, kao i nedavni zajednički sastanak u vezi navedene problematike koji su održali predstavnici MUP-a TK-a sa predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK-a, Direkcije regionalnih cesta TK-a, osiguravajućih kuća i stanica za tehničke preglede sa područja Tuzlanskog kantona.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjim aktivnostima MUP-a TK-a na rješavanju ove problematike, te su dogovorene smjernice za daljni rad, a sve u cilju sprečavanja bilo kakvih zloupotreba u postupku osiguranja, tehničkih pregleda i registracije motornih vozila.

 

 


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba