Održan prošireni kolegij policijskog komesara

25.10.2017 15:35

Danas, 25.10.2017.godine je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona održan prošireni kolegij policijskog komesara Fadila Šljivića sa glavnim inspektorima Uprave policije MUP-a TK-a.

Ovom prilikom, razmatrana je analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2017.godine, kroz komparativnu analizu stanja sigurnosti na području policijskih uprava MUP-a TK-a.

U posmatranom periodu na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 12,51% manje krivičnih djela u odnosu na isti period 2016.godine. Došlo je do smanjenja broja krivičnih djela protiv imovine, protiv javnog reda i pravnog prometa, protiv života i tijela i dr., dok je povećan procenat rasvijetljenosti krivičnih djela izvršenih po NN počiniocu.

U periodu januar – septembar 2017.godine na području Tuzlanskog kantona evidentiran je manji broj narušavanja javnog reda i mira za 13,2% u odnosu na isti period prošle godine.

Tokom perioda januar – septembar 2017.godine evidentirano je neznatno povećanje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prethodne godine (više za 8 SN-a ili za 0,4%). Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima veći je za 4 nezgode ili za 16%, dok je broj nezgoda sa povrijeđenim licima manji za 18 nezgoda ili za 2% u odnosu na posmatrani period prošle godine. Analizirajući uzroke događanja saobraćajnih nezgoda, može se uočiti da je i dalje glavni uzročnik većine saobraćajnih nezgoda vozač (neprilagođena brzina, nedržanje desne strane, nepropisna vožnja unazad, nepropisno uključivanje i nepropisno skretanje i dr.).

Shodno iznesenim pokazateljima, može se konstatovati da je stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona zadovoljavajuće.

Razmatrana su i druga aktuelna pitanja iz domena rada Uprave policije shodno postavljenim godišnjim programskim ciljevima policije i ostala tekuća pitanja.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba