Održan seminar “Prevencija i suprostavljanje nasilnom ekstremizmu” za službenike MUP TK-a u organizaciji OSCE-a BiH

14.11.2017 14:37

Misija OSCE-a u BiH je u saradnji sa MUP-om TK-a organizovala jednodnevni seminar na temu “Prevencija i suprostavljanje nasilnom ekstremizmu” za policijske službenike MUP-a TK-a koji je održan danas, 14.11.2017.godine u Tuzli.

U fokusu seminara je bila uloga sigurnosnog sektora na lokalnom nivou u prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma, a na istom su učešće uzeli policijski službenici – istražitelji Sektora kriminalističke policije i rukovodni službenici policijskih stanica MUP-a TK-a.

Inače, riječ je o seminaru koji je organizovan u okviru realizacije Plana i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika MUP-a TK-a, kojim su predviđeni seminari za policijske službenike iz različitih oblasti u cilju povećanja efikasnosti, djelotvornosti i zakonitosti u ostvarivanju postavljenih ciljeva policije.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba