Održan sastanak na temu „Praktični vodič za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a u predmetima trgovine ljudima“

01.02.2018 15:40

Danas je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova održan radni sastanak  na temu “Praktični vodič za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a u predmetima trgovine ljudima”, kojem su prisustvovali komesar Fadil šljivić, načelnik SKP Uprave policije MUP TK-a Nermin Alispahić, predstavnici OSCE Amra Hamidović, pravna savjetnica u uredu za vladavinu prava  i Nermina Nalić, promatrač vladavine prava.

U okviru teme službenicima Uprave policije MUP TK-a (PU-PS stanica ) i SKP održano je predavanje na temu “Trgovine ljudima” i distribuiran je “Praktični vodič” u kome su razrađeni elementi krivičnog djela trgovine ljudima, iindikatori koji se najčešće pojavljuju kod trgovine ljudima, kao i osnovni koraci postupanja službenika policije MUP TK-a u predmetima trgovine ljudima.

Na sastanku je prezentovan Praktični vodič za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u predmetima trgovine ljudima čiju izradu je podržala Misija OSCE-a u BIH.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba