REVIDIRANA LISTA kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „policajac“

07.02.2018 09:57

Nakon ponovnog uvida u listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja, komisija je utvrdila da je prilikom izrade liste došlo do tehničke greške na način da je kandidatima pod rednim brojevima 257. i 258. upisan identifikacioni broj-šifra 0270, koji je dodijeljen kandidatu pod rednim brojem 256. Kandidatu pod rednim brojem 257., pripada identifikacioni broj-šifra 0271, a kandidatu pod rednim brojem 258, identifikacioni broj-šifra 0272. Revidiranu listu možete preuzeti ovdje.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba