Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za prodaju otpisanog bezvrijednog registraturnog materijala nastalog radom u MUP-a TK-a i njegovim organizacionim jedinicama kao otpad

01.07.2019 12:23


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutraĆĄnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba