Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za prodaju otpisanog bezvrijednog registraturnog materijala nastalog radom u MUP-a TK-a i njegovim organizacionim jedinicama kao otpad

10.07.2019 11:27

Prodaja registraturnog materijala kao otpad


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba