Informacija o stanju sigurnosti na području TK-a za 2018. godinu

10.07.2019 14:52

Na 62. sjednici Vlade TK-a, održanoj dana 11.06.2019. godine prihvaćena je Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, koju možete preuzeti ovdje.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba