Održana edukativna radionica na temu Prevencija i sprečavanje nasilja u porodici

10.09.2020 14:17

Danas, 10.9.2020.godine u Lukavcu je u organizaciji Udruženja građana “Vive Žene“ Tuzla realizovana radionica na temu “Prevencija i sprečavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona” za treću grupu polaznika, kojoj je prisustvovalo petnaest policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Cilj održavanja radionice je da učesnici kroz fokus grupu diskutuju o problemima, poteškoćama i izazovima sa kojima se susreću kod postupanja u slučajevima nasilja u porodici, ali i da podijele međusobna iskustva iz prakse kako bi se što efikasnije reagovalo u slučajevima nasilja u porodici.

Uz poštivanje naloženih higijensko-epidemioloških mjera, policijski službenici su uzeli aktivno učešće u realizaciji planiranog programa.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba