Policija i studenti sa građanima razgovaraju o problemu nasilja u porodici

26.02.2021 11:08

Tokom februara i marta 2021. godine u sklopu kampanje Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj! Pozovi 122, na području Tuzlanskog kantona provodi se aktivnost „Od vrata do vrata“ u okviru koje studenti i policijski službenici u svojim lokalnim zajednicama razgovaraju sa građanima na temu nasilja u porodici, te ih informišu o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, mogućnostima zaštite žrtava kroz povećan broj predlaganja zahtjeva za zaštitne mjere, postojanju Sigurne kuće na području TK i drugih institucija koje su subjekti zaštite kada se govori o nasilju u porodici. Od izuzetne je važnosti da građani razumiju da nasilje u porodici nije privatni problem već društveni i da svojim pozivom mogu spriječiti da se to nasilje ponavlja i u budućnosti, a najveće žrtve u tom procesu jesu djeca.

Pomenute aktivnosti realizuju se u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women. U sklopu pomenutog projekta U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK provode projekat „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.“ Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba