Uprava policije – Sastanak sa predstavnicima MZ Gornji i Donji Bistarac

19.04.2021 14:54

Danas 19.04.2021.godine, u prostorijama Policijske uprave Lukavac u Lukavcu, održan je sastanak kojem su prisustvovaili direktor Uprave policije Dževad Korman,  rukovodioci PU Lukavac i predstavnici mjesnih zajednica Gornji i Donji Bistarac, gdje je razgovarano o problematici koja je zastupljena na području navedenih mjesnih zajednica, odnosno općine Lukavac, sa posebnim akcentom na provalne krađe.

Ovom prilikom istaknute su  aktivnosti koje policija poduzima u cilju efikasnije lične i imovinske zaštite građana, te su dogovorene buduće pojačane aktivnosti policije, kao i nastavak i intenziviranje saradnje predstavnika mjesnih zajednica, građana i policije, u cilju stvaranja što sigurnijeg okruženja za život građana.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba