Javni poziv za pružanje usluga ljekarskog pregleda uposlenika ugovornog organa – Jedinica policije za specijalnu podršku i jedinica policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu

24.11.2021 14:53

Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba