JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac”, „mlađi inspektor“ i „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“ u Upravi policije MUP-a TK, liste kandidata koji ispunjavaju i liste kandidata koji ne ispunjavaju uslove Oglasa

15.09.2022 13:07

Na osnovu člana 55. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/22), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba