Uprava policije – Nastavak kampanje „HODAJ OPREZNO – VOZI SIGURNO“

21.09.2022 14:08

Uprava policije MUP-a TK nastavlja sa realizacijom kampanje pod nazivom „HODAJ OPREZNO – VOZI SIGURNO“, a koju provodi u saradnji sa medijskom kućom RTV Slon Extra.

Podsjećamo, riječ je višemjesečnoj  kampanji, koja je započela u mjesecu martu i trajat će do decembra 2022.godine, a ista ima za cilj povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju s fokusom na pješake, kao najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju, pri čemu je posebna pažnja usmjerena na zaštitu djece-maloljetnika, odnosno kontrolu poštivanja saobraćajnih propisa u blizini odgojno-obrazovnih ustanova.

U nastavku realizacije predmetne kampanje na RTV Slon Extra biće emitovani video klipovi edukativnog karaktera putem kojih su prezentovana pravila ponašanja u saobraćaju, odnosno savjeti za vozače i pješake s ciljem povećanja stepena sigurnosti u saobraćaju, a iste možete pogledati i preuzeti u nastavku.

Sa početkom nove školske godine, službenici policije zaduženi za rad policije u zajednici, nastavit će održavati edukativna predavanja u osnovnim i srednjim školama na području TK, saradnju sa nastavnim osobljem, kao i duge aktivnosti koje imaju za cilj podizanje nivoa opće saobraćajne kulture.

Uprava policije, ponovo apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštivajući odredbe Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini daju svoj doprinos sigurnom kretanju pješaka, odnosno povećanju ukupne sigurnosti saobraćaja.Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba