Ministar MUP TK-a i direktor Uprave policije posjetili polaznike Policijske akademije FMUP-a

14.09.2023 13:54

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović, direktor Uprave policije Dževad Korman i načelnik Ureda direktora policije Denis Fejzić jučer  (13.9.2023.godine) su posjetili kadete Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu koji se školuju za čin “policajac” i čin „mlađi inspektor“.

Prilikom navedene posjete razgovarano je sa nastavnim osobljem i kadetima o toku i planovima obuke koju pohađaju kadeti prije zasnivanja radnog odnosa u organizacionim jedinicama Uprave policije MUP TK-a, a tokom koje će steći potreban stepen znanja i vještina za obavljanje složenih policijskih poslova i zadataka.

Riječ je o polaznicima koji su u mjesecu julu tekuće godine upućeni na osnovnu policijsku obuku nakon okončane konkursne procedure Javnog konkursa – oglasa za prijem 200 novih policijskih službenika (160 za početni čin policajac i 40 za početni čin mlađi inspektor), a čiji će angažman zasigurno doprinijeti efikasnosti i unapređenju rada policije u zaštiti lične i imovinske sigurnosti svih građana.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba