Promocija kampanje „Biraj život bez oružja“ u Tuzli

Dana, 10.03.2014.godine u Tuzli, MUP TK-a je u saradnji sa UNDP-om Sarajevo, kao i drugim partnerima kampanje (Crveni križ, Vlada Velike Britanije, OSCE i dr.) održao promociju kampanje prikupljanja nelegalnog naoružanja i minskoeksplozivnih sredstava „Biraj život bez oružja“, s ciljem animiranja građana da bez bilo kakvih posljedica mogu izvršiti predaju nelegalnog naoružanja i minskoeksplozivnih sredstava najbližoj policijskoj stanici ili obavijestiti policiju na broj telefona 122 o posjedovanju takvog naoružanja, nakon čega će policija izaći na teren i preuzeti nelegalno naoružanje.


Ovom prilikom, na dvije lokacije u centru Tuzle, izvršena je podjela promotivnog materijala građanima, koji su upoznati s ciljem kampanje, kao i odredbama Zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minskoeksplozivnih sredstava i oružja u FBiH, koji je stupio na snagu u januaru mjesecu 2014. godine.

Takođe, istog dana je u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održan okrugli sto na temu "Budi na pravoj strani - biraj život bez oružja“, na kojem su učešće uzeli profesori navedenog fakulteta, kao i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, predstavnici Udruženja preživjelih od mina, Civilne zaštite TK-a i drugi.

13:20