PS Banovići – Rad policije u zajednici

Dana, 08.05.2017.godine u sklopu realizacije projekta "Rad policije u zajednici" od strane službenika PS Banovići izvršen je obilazak JU Mješovita srednja škola Banovići, te je tom prilikom održano edukativno predavanje, na kojem su prisustvovala dva odjeljenja drugih razreda navedene srednje škole. Tema predavanja bila je "Maloljetnička delinkvencija", odnosno upoznavanje učenika s odredbama Zakona o prekršajima, Zakona o javnom redu i miru TK-a, Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog zakona F BiH, gdje je posebna pažnja posvećana zakonskim odredbama i načinima postupanja u slučajevima počinjenja prekršaja i krivičnih djela od strane maloljetnih lica.

8:15