PS Kalesija

Dana 27.02.2013. godine u prostorijama PS Kalesija održan je sastanak zamjenika komandira PS Kalesija i policijskog službenika zaduženog za rad sa zajednicom sa predstavnicima sportskih društava na području općine Kalesija. Na sastanku je razgovarano o trenutnoj situaciji sa navijačkim skupinama u sportskim društvima, odredbama Zakona o javnom okupljanju Tuzlanskog kantona, kao i obavezama i pravima organizatora javnih okupljanja. Takođe, predstavnici sportskih društava ovom prilikom su upoznati s aktivnostima PS Kalesija u 2012.godini, koje se odnose na osiguranja javnih skupova i sankcije prema određenim sportskim društvima u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju i Zakonom o javnom redu i miru.


14:08