PS Srebrenik – Održano preventivno predavanje na temu “Prevencija bolesti ovisnosti”


Dana(16.05.2013. godine) u prostorijama OŠ Tinja, općina Srebrenik, policijski službenici PS Srebrenik u okviru projekta "Rad policije u zajednici" u saradnji Multidisciplinarnog tima za prevenciju maloljetničkog prestupništva za područje Općine Srebrenik i Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama iz Smoluća , održali su tribinu na temu "Prevencija bolesti ovisnosti", kojem su prisustvovali prosvjetni radnici, učenici, roditelji i policijski službenici PS Srebrenik.


 

Prisutni su upoznati o zdrastvenom aspektu, načinima liječenja i odvikavanja od ovisnosti tako i osnovnim odredbama Zakona koji tretiraju ovu oblast kao i načinu prevencije. Na tribini su pored problema sa narkomanijom, alkoholizmom i pušenjem pomenute i druge ovisnosti koje danas zaokupljaju pažnju  mladih kao što su ovisnost o kockanju-kladionicama, internetu i slično.

 

Inače, ova tribina je bila još jedan dokaz da na ovim prostorima postoje pojedinci i grupe koje daju svoj doprinos u sveukupnoj borbi protiv negativnih pojava u društvu kao što je "Narkomanija" i bolesti ovisnosti uopšte.

 

12:12