PS Srebrenik – Rad policije u zajednici

Dana, 08.06.2017.godine u Srebreniku je u sklopu projekta "Rad policije u zajednici", u saradnji sa predstavnicima Multidisciplinarnog tima za prevenciju nasilja nad djecom za općinu Srebrenik i uz podršku međunarodnih organizacija UNICEF i World vision, realizovana radionica za učenike osnovnih škola i pozorišna predstava "Kad se bajke sretnu", a sve pod sloganom "Bez nasilja molim!!!".

Naime, radi se o aktivnostima koje se provode od strane Multidisciplinarnog tima čiji su članovi i policijski službenici PS Srebrenik, a u okviru Programa za zaštitu djece u BiH i projekta „Jačanje referalnog sistema i sistema izvještavanja nasilja nad djecom na lokalnom nivou" realizovanog uz podršku „World vision-a". Policijska stanica Srebrenik uključena je u ovaj projekat zajedno s uposlenicima iz institucija sistema i organizacija civilnog društva koji rade na prevenciji nasilja, pomoći žrtvama i procesuiranju počinitelja, u deset opština Federacije BiH.

Takođe, na području Srebrenika provode se i drugi  projekti u koji su uključeni policijski službenici PS Srebrenik, a riječ je o projektu UNICEF-a pod nazivom „Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u zemljama zapadnog balkana i Turskoj" i projektu OSCE-a pod nazivom „Sprječavanje terorizma i suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije, koji vode ka terorizmu".

8:04