PU Gračanica

Dana, 23.04.2015.godine PS Gračanica je zaprimila prijavu da je na lokalitetu „Drijenča“, općina Gračanica, suicid vješanjem  u njivi izvršio Z.Š., rođen 1974. godine, nastanjen na području općine Doboj Istok. Smrt  Z.Š. konstatovao je ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Gračanica. O navedenom događaju  je upoznat kantonalni tužilac, a potrebne mjere na kompletiranju događaja poduzeli su policijski službenici OKP PU Gračanica.

8:59