PU Gračanica

Policijski službenici OKP PU Gračanica su poduzimajući mjere i radnje na rasvjetljavanju bespravne sječe drveta i krivičnog djela krađe, izvršenog dana 22.11.2014. godine u mjestu Prijeko brdo, općina Gračanica, došli do saznanja o mogućim izvršiocima navedenog KD-a, a radi se o M.H., rođen 1971. godine i M.J., rođen 1971. godine, oba nastanjeni na području općine Gračanica. Isti su u vremenskom periodu od 01.11. - 22.11.2014. godine oborili 30 stabala drveta, nakon čega iste su izvezli iz šume, otuđili i prodali NN licima 16 stabala, čime je pričinjena materijalna šteta JP „Šume TK“. O navedenom je obavješten kantonalni tužilac, a uviđaj su izvršili policijski službenici OKP PU Gračanica koji nastavljaju rad i dokumentovanju ovog krivičnog djela.

9:20