PU Gračanica – Rasvjetljeno KD provala u supermarketu ,kiosku i trgovinskom radnjom

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a (OKP PU Gračanica) su radeći na dokumentovanju i rasvjetljavanju krivičnog djela Teška krađa i pokušaj Teške krađe, počinjenog u aprilu 2015. godine u Gračanici, došli do operativni saznanja o mogućim počiniocima i to: D.M., rođen 1993  godine, M.K., rođen 1994 godine,Č.K., rođen 1993. godine i J.J., rođen 1987. godine, iz Gračanice.

Nad  navedenim licima je u službenim prostorijama izvršena kriminalistička obrada, zbog postojanja osnova sumnje  da su počinili tri krivična djela Teške krađe i 2 krivična djela pokušaj teške krađe (nad suprmaketom, kioskom, trgovinskom radnjom i ordinacijom opće medecine ), u kojima su predmet otuđenja bili novac,  cigarete i dr.

Tokom  kriminalističke obrade nad M.K. policijski službenici su rasvijetlili i KD Teške krađe nad trgovinskom radnjom počinjenog u toku noći 06/07.04.2015. godine u Gračanici. Takođe se došlo do saznanja da postoji osnova sumnje da A.J. bio saučesnik u izvršenju navedeni krivičnih djela i da je noću 23/24.04.2015. godine U Gračanici izvršio Tešku krađu nad Kafe barom, kom prilikom je isti  otuđio manju količinu novca,

Policijski službenici nastavljaju dalji rad na dokumentovanju ovih krivičnih djela,  D.M. će uz Izvještaj o učinjenim krivičnim djelima biti predat nadležnom Kantonalnom tužilaštvu na dalje postupanje.

15:24