PU Gradačac – PS Srebrenik

Službenici policije OKP PU Gradačac- PS Srebrenik su radeći na rasvjetljavanju krivičnog djela "Prijevare" iz člana 294 stav 1 KZ FBIH, počinjenog na štetu M.H. došli do operativni saznanja o počiniocu, a radi se o N.M., rođen 1974. godine, nastanjen na općini Rogatica, trenutno se nalazi  na izdržavanje kazne u KPZ. Naime, isti je u periodu septembra 2009. godine do janura 2011. godine, u više navrata zluupotrebio tuđe indentifikacione podatke,  predstavljajući se lažnim imenom B.B., te da je član advokatske komore u R Njemačkoj , čime je prema izjavi M.H.  za sebe pribavio ukupno protipravnu imovinsku korist u iznosu od oko 7000 KM.  Nakon dokumentovanja navedenog krivičnog djela uz saglasnost Kantonalnog tužitelja Tuzlanskog kantona , službenici OKP PU Gradačac- PS Srebrenik Okružnom tužilaštvu Trebinje su  protiv N.M., podnijeli izvještaj o učinjenom krivičnom djelu.  


12:59