PU Gradačac/PS Srebrenik – Učešće na okruglom stolu

Službenici policije PS Srebrenik su u sklopu projekta “Rad policije u zajednici”, dana 13.11.2012.godine, sa početkom u 11,00 sati, u Domu kulture u Srebreniku uzeli aktivno učešće na okruglom stolu o radu Multidisiciplinarnog tima za prevenciju maloljetničkog prestupništva i promociju alternativnih mjera za maloljetnike Općine Srebrenik.


Okrugli sto je organizovan od strane Biroa za ljudska prava Tuzla i ToPeeR Doboj, u okviru projekta koji finansijski podržavaju Evropska unija i Fondacija „Mozaik“, a u saradnji sa Općinom Srebrenik u cilju predstavljanja Tima, njegovih članova (među kojima su i službenici PS Srebrenik), strateških usmjerenja, te planiranih i ostvarenih aktivnosti.

Učesnici okruglog stola su ovom prilikom donijeli zajednički zaključak da se do naradenog sastanka napravi operativni plan sa detaljnim pregledom planiranih aktivnosti, kako bi Tim nesmetano nastavio sa planskom realizacijom predviđenih aktivnosti.

 

12:06