PU Živinice

Dana, 05.06.2013.godine PS Živinice zaprimila je prijavu da je u zadnji sedam dana, od strane NN lica ili više njih, izvršeno devastiranje stubne trafo-stanice u Đurđeviku, općina Živinice, kojom prilikom je pričinjena veća materijalna šteta. O navedenom je obaviješten kantonalni tužilac, a uviđaj su izvršili policijski službenici OKP PU Živinice, koji poduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju prijavljenog događaja.


7:39