PU Živinice

Službenici policije PU Živinice su podnijeli Kantonalnom tužilaštvu Tuzla Dodatni izvještaj protiv A.M., rođen 1984.godine, S.J., rođen 1971.godine, N.H., rođen 1968.godine i M.A., rođen 1970.godine, svi nastanjeni na području općine Živinice, zbog postojanja osnova sumnje da su, u proteklom periodu, na štetu preduzeća DD "Konjuh" Živinice počinili krivično djelo "Teške krađe" (čime je navedenom preduzeću pričinjena veća šteta), i to: A.M., S.J. i N.H. krivično djelo "Teška krađa" član 287. stav 1. KZ FBiH a u vezi sa KD iz člana 31. istog zakona, a M.A. krivično djelo "Teška krađa" iz člana 287. stav 1. u vezi sa članom 33. KZ FBiH a u sticaju sa krivičnim djelom "Nesavjestan rad u službi" iz člana 387. stav 2. istog Zakona (predmet otuđenja u navedenom krivičnom djelu bile su bakarne žice i drugi bakarni dijelovi, te izolacija sa kablova elektro instalacije).


10:59