PU Živinice/PS Banovići

Dana, 12.11.2013. godine policijski službenici PS Banovići su pronašli napušteno pmv. „Golf II" vlasništvo S.D.., koje je u toku noći 11/12.11.2013. godine otuđeno na području općine Živinica. Uviđaj su izvršili policijski službenici OKP PU Živinice, nakon čega je vozilo vraćeno vlasniku. Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela.

 


8:20