PU Kalesija – Predavanje za učenike OŠ

Dana 26.12.2012. godine u Osnovnoj školi "Rainci Gornji" u Kalesiji, od strane službenika krim. policije PU/PS Kalesija i službenika zaduženog za Rad policije u zajednici – RPZ, u cilju sprovođenja preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delinkvencije, održana su predavanja na temu „Zakonska osnova i primjena policijskih mjera kod djece i mladih“, “Uloga policije pri zaštiti djece i mladih - mjere postupanja”, te “Koordinacija policije s ostalim institucijama”.


Pored navedenog, učenici su upoznati s aktuelnom problematikom lažnih prijava o postavljenim eksplozivnim napravama u obrazovnim ustanovama na području općine Kalesija, te da lažne prijave imaju obilježja i elemente krivičnog djela "Zloupotreba znaka za pomoć i opasnost". Takođe, isti su upoznati sa mjerama i radnjama koje policijski službenici poduzimaju u slučaju navedenih prijava, sankcijama pravosudnih organa, kao i vaspitnim mjerama obrazovnih ustanova.

U narednom periodu, predavanja će biti održana i u ostalim školama na području PU/PS Kalesija, u saradnji sa Multidisciplinarnim timom za prevenciju maloljetničkog prestupništva i promociju alternativnih mjera za maloljetnike općine Kalesija.

 

 

11:09