PS Banovići – Održana edukativna predavanja za učenike

U sklopu realizacije projekta Rad policije u zajednici, službenici  PS Banovići su se odazvali pozivima od strane OŠ  "Banovići" i OŠ "Grivice", te dana 16. i 18.11.2021 godine  u navedenim školama, održali edukativna predavanja na temu  "Uloga policije u društvu, odnosno uloga policije u lokalnoj  zajednici".  Ovom prilikom učenici su upoznati sa poslovima i zadacima koje policija obavlja u svakodnevnom radu i ulozi policije u lokalanoj zajednici. Nakon predavanja službenici policije su odgovarali na pitanja učenika u okviru pomenute teme. Edukativna predavanja su održana uz pridržavanje naloženih  higijensko epidemioloških mjera.

8:10