PU – PS Gradačac

Dana, 05.11.2013.godine PS Gradačac je zaprimila prijavu da je u toku noći 04/05.11.2013.godine NN lice iz mjesne džamije u ulici Požaračkih branilaca u Gradačcu otuđilo 15 vjerskih knjiga, 30 svesaka i električne kablove. Policijski službenici OKP PU Gradačac poduzimaju mjere i radnje na dokumenovanju i rasvjetljavanju krivičnog djela teška krađa.


8:45