PU – PS Živinice

Policijski službenici PU - PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenata "Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja FBiH 2008-2013" u vremenskom periodu od 25.08. do 25.09.2013. godine uočili prekršioce, uglavnom vozače motornih vozila i s tim u vezi izdali ukupno 377 prekršajnih naloga (prekoračenje brzine, parkiranje, alkohol, tehnička neispravnost, nepoštivanje saobraćajnog znaka, bespravan prevoz i dr.). U toku navedenog perioda, dogodila se ukupno 51 saobraćajna nezgoda, od čega je 1 SN-a sa smrtnom posljedicom, 22 saobraćajne nezgode sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, i 28 saobraćajnih nezgoda samo sa materijalnom štetom.


7:24