PU – PS Kalesija

Dana, 30.10.2012.godine službenici PS Kalesija zaprimili su prijavu da je u vremenskom periodu od 25. do 30.10.2012.godine, od strane jednog ili više NN lica, izvršena teška krađa nad objektom Sportske dvorane u Kalesiji, kojom prilikom su iz unutrašnjosti objekta otuđene bakarne cijevi i elek. kabl. Uviđaj su izvršili službenici OKP PU Kalesija koji rade na dokumentovanju i rasvjetljavanju ovog događaja.


7:56