PU – PS Lukavac

Dana, 15.03.2013.godine PS Lukavac zaprimila je prijavu da je u toku noći 14/15.03.2013.godine, od strane jednog ili više NN lica, u naselju Modrac, općina Lukavac, izvršeno demontiranje transformatorske stanice sa metalnog stuba i otuđenje bakarnih namotaja iz iste. O događaju je obaviješten kantonalni tužilac, a uviđaj su izvršili policijski službenici OKP PU Lukavac koji poduzimaju neophodne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela.


14:01