PU – PS Lukavac


U sklopu provođenja aktivnosti na  implementaciji projekta Rad policije u zajednici i na inicijativu PS Lukavac, u prostorijama Mjesne zajednice Gnojnica, općina Lukavac, dana 11.01.2013. godine održan je sastanak službenika policije PS Lukavac sa članovima Vijeća navedene MZ-e. Ovom prilikom, razgovarano je o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području Gnojnice, s ciljem unapređenja općeg stanja sigurnosti u lokalnoj zajednici,  kroz preventivni i proaktivni rad policije i građana.

9:38