PU Tuzla – PS Centar

Dana, 28.01.2011. godine službenicima policije PS Centar – PU Tuzla, dva građanina su prijavila da su prilikom čišćenja podrumskih prostorija u Tuzli u ulici Rudarska i šupe u Tuzli u ulici Otokara Krešovanija, pronašli dva okvira sa oko 55 kom. municije i 7 ručnih bombi "kašikara", nakon čega su službenici policije PS Centar poduzeli potrebne mjere i radnje.


10:28