PU Tuzla – PS Zapad

Dana, 18.03.2013.godine PU Tuzla - PS Zapad je zaprimila prijavu da je u Tuzli, u vremenskom periodu od 15. do 18.03.2013.godine, od strane jednog ili više NN lica, izvršena provala u magacinski prostor firme za otkup sekundarnih sirovina, kojom prilikom su iz unutrašnjosti magacina otuđena 4 polovna akumulatora, 1 elektromotor, 3 statora i oko 20m rešetke sa slivnika. O navedenom je obaviješten kantonalni tužilac, a uviđaj su izvršili policijski službenici OKP PU Tuzla, koji poduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela.


10:33