PU Živinice/PS Banovići – Rad policije u zajednici

U sklopu implementacije projekta Rad policije u zajednici policijski službenik PU Živinice – PS Banovići prisustvovao je, zajedno sa predstavnicima Općine Banovići, osnovnih i srednje škole, Centra za socijalni rad, Udruženja za zaštitu djece sa posebnim potrebama "Sunce"  i Crvenog križa, radnom sastanku u cilju formiranja "Radne grupe za dobrobit djece u općini Banovići", koji je održan u mjesecu januaru tekuće godine u organizaciji World Vision-a i UNICEF-a.

Dana, 07.02.2017.godine u prostorijama Općine Banovići održan je sastanak navedene radne grupe, kojom prilikom su identifikovana područja gdje bi eventualno moglo doći do nasilja nad djecom i utvrđene smjernice djelovanja na sprečavanju ove pojave, odnosno sačinjavanju plana djelovanja u cilju postizanja što boljeg stanja iz oblasti sigurnosti djece.

 

14:48