PU/PS Gračanica – Učešće na okruglom stolu

Dana, 20.11.2012.godine u BKC-u u Gračanici, održan je okrugli sto Multidisciplinarnog tima za prevenciju maloljetničkog prestupništva i promociju alternativnih mjera za maloljetnike općine Gračanica, u organizaciji Biroa za  ljudska prava Tuzla i u saradnji s općinom Gračanica. Službenik PS Gračanica zadužen za rad sa zajednicom je, u okviru projekta "Rad policije u zajednici", te kao predstavnik i član Tima uzeo učešće u navedenom okruglom stolu.


Inače, riječ je o timu čiji su članovi stručne osobe iz oblasti maloljetničkog pravosuđa, socijalne zaštite, obrazovanja, nevladinog sektora, policije i dr.

Na okruglom stolu  je razgovarano o komunikaciji, koordinaciji i saradnji svih relevantnih subjekata, koji se bave problematikom maloljetničkog prestupništva, kako bi se zajedničkim radom ostvarilo unapređenje stanja vezanog za maloljetničku delinkvenciju na području općine Gračanica i Tuzlanskog kantona.

9:41