PU/PS Gračanica – Rad policije u zajednici

Dana, 07.03.2017.godine policijski službenici PU - PS Gračanica su, u sklopu implementacije projekta Rad policije u zajednici i u saradnji sa Omladinskom kulturnim centrom Bosna Art Gračanica, održali edukativno predavanje učenicima Osnovne škole "Stjepan Polje" u mjestu Stjepan Polje, općina Gračanica na teme "Siguran put od kuće do škole" i "Sigurno upravljanje biciklom i kaznene odredbe za bicikliste". Predavanjima je prisustvovalo oko 40 učenika navedene škole, uzrasta od petog do osmog razreda. Ciljevi predavanja su da se edukacijom učenika utječe na razvijanje svijesti o saobraćajnoj kulturi i odgovornom ponašanju učesnika u saobraćaju na način prilagođen školskom uzrastu i povećanje općeg stanja sigurnosti u saobraćaju.

9:00