Rad policije u zajednici

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a (PS Srebrenik) su, u sklopu projekta „Rad policije u zajednici“ uzeli aktivno učešće u vježbi zaštite i spašavanja „Snaga odgovora - 2014“ godine, koja je organizovana dana 24.06.2014.godine u Srebreniku od strane Službe za civilnu zaštitu općine Srebrenik.

Vježba zaštite i spašavanja realizovana je prema scenariju koji je predvidio izbijanje požara na jednoj od stambenih zgrada i spašavanje građana, kojom prilikom je prezentovano stanje uvježbanosti svih snaga zaštite i spašavanja kroz integrisani sistem zaštite, nakon čega je vježba ocijenjena veoma uspješnom.

Učešće u vježbi su pored policijskih službenika uzeli: Općinski štab civilne zaštite Srebrenik, Crveni križ općine Srebrenik, Služba hitne medicinske pomoći JZU Dom zdravlja Srebrenik, Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik, Vatrogasno društvo Srebrenik, Profesionalna vatrogasna jedinica Brčko Distrikta BiH, Gorska služba spašavanja TK-a, Klub spasilaca „Gradina“ Srebrenik i dr.

Za doprinos i učešće u realizaciji združene taktičko - pokazne vježbe "Snaga odgovora 2014" od strane Službe za civilnu zaštitu općine Srebrenik Policijskoj stanici Srebrenik dodijeljena je zahvalnica.

10:13