Rad policije u zajednici

Dana, 02.04.2017.godine u Osnovnoj školi "Grivice " u Banovićima, od strane Crvenog križa Banovići organizovano je općinsko takmičenje učenika osnovnih škola Banovići u pružanju prve pomoći. U sklopu realizacije projekta "Rad policije u zajednici" Policijska stanica Banovići je uzela aktivno učešće u realizaciji ovog takmičenja, te je pružena potrebna pomoć pripadnicima Crvenog križa i učenicima osnovnih škola.

Od strane pripadnika Crvenog križa u cilju provođenja navedenog takmičenja organizovano je nekoliko ispitnih poligona, a jedan od poligona je osmišljen na taj način što je iscenirana saobraćajna nezgoda sa povrijeđenim licima, te su takmičari poduzimali sve potrebne mjere na osiguranju samog mjesta nezgode do dolaska službenika policije i pružali potrebnu prvu pomoć povrijeđenim licima.

Navedena aktivnost je rezultat dobre saradnje PS Banovići, CK Banovići i osnovnih škola, u okviru koje su u proteklom periodu organizovana brojna edukativna predavanja iz oblasti bezbijednosti saobraćaja i pružanja pomoći povrijeđenim licima.

14:26