Realizacija kampanje “OPREZ”

U okviru realizacije preventivne kampanje pod sloganom "Oprez", posvećene sigurnosti  u saobraćaju, s akcentom na mlađu populaciju, koju su tokom mjeseca septembra 2011.godine pokrenuli Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Radio-televizija TK-a, MUP TK-a na području Tuzlanskog kantona kontinuirano sprovodi brojne aktivnosti preventivnog i edukativnog karaktera.


 

Naime, uz podršku načelnika PU (Tuzla, Lukavac, Kalesija, Živinice i Gradačac) i komandira PS-a, i u saradnji sa Osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona, u zonama sa znatno intenzivnijim saobraćajem motornih vozila i pješaka, službenici policije upriličili su prigodna događanja na temu sigurnosti u saobraćaju, s akcentom na sigurnost školske populacije i edukaciju učesnika u saobraćaju (saobraćajne školske patrole, edukativna predavanja za djecu, predstava "Vesela školska patrola", edukativni kviz za učenike iz oblasti saobraćaja, druženje policije s učenicima osnovnih škola i sl.)

 

U cilju realizacije postavljenih prioriteta, pored aktivnosti policije na terenu, u sklopu aktulene kampanje preduzima se i niz drugih aktivnosti, kao što su: gostovanja u radio- televizijskom programu, realizacija emisija edukativnog karakera, tematski prilozi i prigodna svakodnevna medijska prezentacija kampanje i svih navedenih sadržaja.

 

Glavni cilj kampanje je, prije svega, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica, edukacija najmlađe populacije – podizanjem nivoa saobraćajne kulture na način koji je prilagođen i zanimljiv učenicima i mladima, te povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, kao i medijska prezentacija u cilju podizanja svijesti kod mladih o pravilnom i sigurnom kretanju.


Završetak kampanje predviđen je za 15. novembar tekuće godine, nakon čega će MUP TK-a u okviru svojih redovnih aktivnosti i u skladu sa programskim ciljevima, nastaviti s aktivnostima na postizanju veće sigurnosti učesnika u saobraćaju, smanjenju ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, kao i na stvaranju uslova za nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja, posebno na putevima i ulicama u blizini škola i drugih ustanova, gdje se đaci i pješaci najčešće kreću i zadržavaju.

7:03