Realizacija kampanje “Jači, brži, bolji” i projekta “RPZ”

      

U okviru informativne državne kampanje "Jači, brži, bolji", te implementacije projekta "Rad policije u zajednici u BiH", policija MUP TK-a je svoj dio aktivnosti usmjerila na edukaciju učenika osnovnih škola, s ciljem sprečavanja i suzbijanja međuvršnjačkog nasilja.


Ovo je ujedno i prilika da se predstave policijske snage, koje su obučenije i svestranije u funkciji da predano i profesionalno služe građanima, kroz prooaktivan rad policije u zajednici, i koje imaju jasnu viziju o vrijednostima kojih se pridržavaju u obavljanju policijskog posla.

 

Tim povodom, policija MUP TK-a će u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju/SDC u narednom periodu upriličiti uručivanje prigodnog promotivnog materijala u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

 

Navedene aktivnosti započete su danas, posjetom OŠ "Sjenjak" Tuzla, gdje je u sklopu redovne radionice učenika s nastavnim osobljem i RPZ policajcima, upriličena podjela promotivnog materijala učenicima, kao i promocija aktuelne državne kampanje.

 

Pedagogica u OŠ "Sjenjak" Nermina Tursić-Selmanović, ovom prilikom istakla je iznimno dobru saradnju sa policijom MUP TK-a, koja je svake godine sve intenzivnija i plodonosnija, te da se u okviru realizacije projekta "Rad policije u zajednici" u OŠ "Sjenjak", kroz zajednički rad učenika, nastavnog osoblja, pedagogice i službenika policije, provode aktivnosti edukacije i obučavanja djece s aspekta sigurnosti.

 

12:20