Realizacija projekta „Stop maloljetničkoj delinkvenciji“

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, zajedno sa JU „Disciplinski centar za maloljetnike TK-a“ i nevladinom organizacijom „Biro za ljudska prava“ Tuzla, realizuje projekat „Stop maloljetničkoj delinkvenciji“, koji se odnosi na preventivno djelovanje u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.


 

Realizacija navedenog projekta započela je tokom školske 2010/11. godine na području TK-a, kroz niz radionica i predavanja na temu maloljetničke delikvencije, s ciljem podizanja sigurnosti učenika i nastavnog osoblja u školama i u neposrednoj blizini škola na viši nivo, kroz proaktivan rad policije  i drugih relevantnih društvenih subjekata u prevenciji maloljetničkog prestupništva.

 

Navedene radionice namijenjene su učenicima, njihovim roditeljima i nastavnom osoblju osnovnih i srednjih škola, a realizuje ih tim sastavljen od službenika Odjeljenja za borbu protiv maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici MUP TK-a, službenici policije zaduženi za rad policije u zajednici MUP TK-a, uposlenici JU Disciplinski centar  za maloljetnike i Biroa za ljudska prava Tuzla. Do sada su održane  34  radionice,  u 23 osnovne i  7 srednjih škola, te u JU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" u Tuzli, kojima je prisustvovalo oko 600 učenika i oko 350 roditelja i nastavnika. U okviru projekta štampana je i brošura „Ako nećeš da te muče more, saznaj ovdje sve fore“.

 

Aktivnosti na implementaciji navedenog projekta, koje se provode i u okviru državne kampanje "Jači, brži, bolji", biće nastavljene i u narednom periodu, što ujedno predstavlja i nastavak kontinuiranih aktivnosti službenika MUP TK-a na suzbijanju i sprečavanju maloljetničke delinkvencije i drugih oblika kriminala.

 

     

10:10