RPZ – Održano edukativno predavanje

U okviru implementacije projekta  Rad policije u zajednici policijski službenici Uprave policije  MUP TK-a (PU –PS Lukavac ) su održali edukativno predavanje učenicima VIII i IX razreda  JU Osnovne škole Lukavac Mjesto  na temu: „Maloljetnička delikvencija“, „Vršnjačko nasilje“ i „Opasnost i zloupotreba opojnih droga.“

Prilikom predavanja učenici su upoznati sa krivično pravnim aspektima maloljetničkog prestupništva, postupanju policije prema maloljetnicima, vršnjačkom nasilju, neprihvatljivom ponašanju u zonama odgojno-obrazovnih ustanova, kao i pravima  i obavezama djece i maloljetnika. te štetnosti zloupotrebe opojnih droga.

Navedenim predavanjima prisustvovalo je oko  100 učenika navedene škole.

   

15:24