RPZ PU/PS Gradačac – Održano edukativno predavanje

U sklopu projekta Rad policije u zajednici, dana 18.11.2019.godine, policijski službenici Policijske stanice Gradačac su posjetili dvije područne škole, OŠ „I.G.Kovačić“ u Ledenicama Gornjim i Ledenicama Donjim, gdje su učenicima  održana predavanja iz oblasti bezbijednosti saobraćaja.

Učenici su upoznati sa osnovama bezbijednosti u saobraćaju s akcentom na kretanje pješaka-učenika u saobraćaju, sigurnu vožnju bicikla i poznavanje saobraćajnih znakova.

Pored navedenog posebnu pažnju učenika izazvala je prezentacija specijalnog službenog vozila.

14:56