Saopštenje za javnost – “Srebrenica 2014”

U sklopu obilježavanja 19-te godišnjice genocida nad građanima Srebrenice i ukopa 175 identificiranih žrtava srebreničke tragedije, Uprava policije MUP-a TK-a je sačinila Operativni plan mjera i aktivnosti na osiguranju akcije „Srebrenica 2014.“, u okviru kojeg je formiran i Štab akcije na čijem je čelu policijski komesar MUP-a TK-a Fadil Šljivić. Štab je svoje aktivnosti na realizaciji akcije „Srebrenica 2014.“ započeo u ponedjeljak 07. jula 2014.godine, a od danas 10. jula od 07,00 sati je u stalnom zasijedanju do završetka akcije „Srebrenica 2014.“. Zadatak Štaba je praćenje i koordinacija rada svih aktivnosti organizacionih jedinica Uprave policije MUP-a TK-a, koje su angažovane na izvršenju zadatka navedene akcije, kao i koordinacija sa Štabovima FUP-a i MUP-a RS-a.


Po podacima kojima raspolaže Štab akcije „Srebrenica 2014.“ sa područja Tuzlanskog kantona najavljen je odlazak 51 autobusa koji će prije polaska biti pregledani od strane KDZ MUP-a TK-a, a u svakom autobusu će biti po jedan službenik policije zadužen za sigurnost putnika. Na području našega kantona će biti i dva punkta preko kojih će se vršiti organizovan odlazak građana i to: punkt „LUKE“ u Kladnju i punkt „MEMIĆI“ u Kalesiji na kojima će od strane službenika Uprave policije MUP-a TK-a biti vršen pregled autobusa koji nemaju potvrde o ranije izvršenom KDZ pregledu.

Iz Uprave policije MUP-a TK-a apeluju na građane koji namjeravaju putovati u Srebrenicu 11. jula, da sa sobom ne nose vatreno i hladno oružje, predmete pogodne za narušavanje JRiM, kao i transparente sa natpisima koji mogu izazvati reakcije građana RS-a, te da ne koriste govor mržnje, kako bi i ova manifestacija protekla dostojanstveno i bez incidenata.

Takođe obavještavamo javnost da je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donijelo Rješenje o zabrani prevoza eksplozivnih materija u dane 10. i 11. jula 2014. godine, i kretanja teretnih motornih vozila nosivosti preko 3,5 tona na dan 11. jula 2014. godine na putnim pravcima: Sarajevo – Semizovac – Olovo – Kladanj – Luke (međuentitetska linija); Tuzla – Živinice – Đurđevik – Stupari – Kladanj – Luke (međuentitetska linija) i Tuzla – Kalesija – Caparde (međuentitetska linija).

10:20